Η Διοίκηση του ξενοδοχείου OLYMPOS, θέλοντας να συνδυάσει την οµαλή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε συνδυασµό µε τη συνεχή φροντίδα για προστασία της δηµόσιας υγείας έναντι του ιού Covid – 19 έχει αναπτύξει και εφαρµόζει Σύστηµα Διαχείρισης «Covid Shield» µε Πεδίο Εφαρµογής: Λειτουργία Ξενοδοχείου Ύπνου και Φαγητού.

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του ως άνω συστήµατος διαχείρισης η Διοίκηση του ξενοδοχείου
δεσµεύεται:

• Για την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης «Covid Shield» στο σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου, που είναι σε λειτουργία, οι οποίες βρίσκονται στη διεύθυνση:
Παραλία Λεπτοκαρυάς, 60063 T: +30 2350 31222 , email: catelatr@otenet.gr
• Να συµµορφώνεται µε τις εφαρµοστέες νοµικές και άλλες απαιτήσεις στις οποίες εµπίπτουν οι δραστηριότητές της επιχείρησης και σχετίζονται µε την προστασία της δηµόσιας υγείας από τον ιό Covid – 19.
• Να αξιολογεί τις µεθόδους ανάπτυξης και διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων της µε στόχο τη µείωση ή/και την εξάλειψη της πιθανότητας µετάδοσης του ιού κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.
• Να βελτιώνει συνεχώς τους υφιστάµενους µηχανισµούς και διεργασίες εµπλουτίζοντάς τις µε νέες, σύγχρονες, εκµεταλλευόµενη την τεχνογνωσία της και την εκάστοτε εφαρµοστέα νοµοθεσία, µε σκοπό πάντα την προστασία της δηµόσιας υγείας έναντι του Covid – 19.
• Να παρέχει αδιαλείπτως την απαιτούµενη υποδοµή, ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους που απαιτούνται προκειµένου η λειτουργία του ξενοδοχείου να γίνεται υπό ασφαλείς συνθήκες για τους πελάτες, το προσωπικό και τους συνεργάτες του και πάντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εκάστοτε σχετική νοµοθεσία για την προστασία της δηµόσιας υγείας έναντι του ιού Covid -19.
• Να µεριµνά ώστε ο κάθε εργαζόµενος και συνεργάτης να συνειδητοποιεί τον σηµαντικό ρόλο που η δική του εργασία και τρόπος συµπεριφοράς έχει για την προάσπιση της δηµόσιας υγείας, έναντι του Covid -19 και να συµµορφώνεται µε την παρούσα πολιτική και το εφαρµοζόµενο σύστηµα «Covid Shield».

Με βάση τις δεσµεύσεις αυτές, η Διοίκηση του ξενοδοχείου OLYMPOS στοχεύει στην:
Ενηµέρωση όλων των φορέων και συνεργατών, για τις δράσεις του ξενοδοχείου σχετικά µε την προστασία της δηµόσιας υγείας έναντι του Covid – 19 και παρότρυνση για τη συµµόρφωση και συµµετοχή τους σ’αυτές.
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του ξενοδοχείου µε σκοπό την εκτέλεση των εργασιών του µε πλήρη συµµόρφωση στους κανόνες που τηρεί το ξενοδοχείο για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τον ιό Covid – 19 .
Ενηµέρωση των πελατών για τις δράσεις του ξενοδοχείου σχετικά µε την προστασία της δηµόσιας υγείας έναντι του Covid – 19 και παρότρυνση για τη συµµόρφωση και συµµετοχή τους σ’αυτές.

Για την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης «Covid Shield» η Διοίκηση έχει θέσει και παρακολουθεί σε τακτικά χρονικά διαστήµατα τους παρακάτω Δείκτες:
• Αριθµός εκπαιδεύσεων/ δράσεων ευαισθητοποίησης.
• Αριθµός παραπόνων πελατών.
• Αριθµός προβληµάτων µε εξωτερικούς παρόχους (προµηθευτές προϊόντων/ υπηρεσιών).
• Αριθµός Μη Συµµορφώσεων από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις.

Η παρούσα πολιτική εφαρµόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων/ εργασιών που λαµβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, για το σύνολο των ενδιαφερόµενων µερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης και τους οργανισµούς που εν δυνάµει χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. Η πολιτική εφαρµόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστηµα λειτουργίας του ξενοδοχείου. Επίσης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, από τη Διοίκηση, ώστε να συµµορφώνεται µε τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήµερη σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές, που διατίθενται από τις αρµόδιες αρχές.

Οι αναθεωρημένες διαδικασίες και τα μέτρα πρόληψης COVID-19 είναι οι εξής:

ΩΡΕΣ Check-in / Check-out

Μετά από απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγεία (ΕΟΔΥ), προκειμένου να υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για τον καθαρισμό του δωματίου οι ανανεωμένες ώρες άφιξης & αναχώρησης είναι οι ακόλουθες: Check-in: 15:00 // Check-out: 11:00

ΑΦΙΞΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Το έμπειρο προσωπικό μας έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Έχει εξοπλιστεί με μάσκες, γάντια και ποδιές μιας χρήσης. Το δωμάτιο αερίζεται για τουλάχιστον τέσσερις ώρες κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Ο δε καθαρισμός γίνεται με τα απολύτως κατάλληλα και ειδικά καθαριστικά. Όλες οι επιφάνειες σκληρές και υφασμάτινες αποστειρώνονται με ατμό και οι σκληρές επιφάνειες καθαρίζονται και με ειδικό απολυμαντικό καθαριστικό.
Επιπλέον, με μεγάλη προσοχή αποστειρώνονται όλα τα πόμολα, οι διακόπτες, το χρηματοκιβώτιο (mini-safe), το τηλέφωνο, το χειριστήριο του Α/C, το χειριστήριο της τηλεόρασης και το σεσουάρ. Επιπρόσθετα το χειριστήριο της τηλεόρασης καλύπτεται κάθε φορά με νέα, καθαρή μεμβράνη.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ

Εάν επιθυμείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε τις πετσέτες σας: Τοποθετήστε τις πετσέτες στις ειδικές κρεμάστρες τους.
Εάν επιθυμείτε αλλαγή των πετσετών σας: Τοποθετήστε τις πετσέτες μέσα στη ντουζιέρα ή στη μπανιέρα.
Υπηρεσία Δωματίου: τηλ. 130

ΕΣΤΙΑΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως εξυπηρετούμε τις υπηρεσίες εστίασης στην αίθουσα στο ισόγειο.
• ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΩΙ ΝΟΥ 08:30-10:00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Διαθέσιμη αφού ψεκαστούν από το προσωπικό μας με ειδικό απολυμαντικό επιφανειών οι
αποσκευές.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΠ

Στο χώρο υποδοχής υπάρχουν διαθέσιμα, προς χρήση, Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).
Απευθυνθείτε στο υπάλληλο υποδοχής.

Για όποια άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στην Υποδοχή: τηλ. 130

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ.